Се за Вашиот Лаптоп! Сите резервни делови за лаптоп: Батерии, полначи, матични плочи за лаптоп... и конечно најдобриот сервис за лаптопи во Македонија http://sezalaptop.com.mk/index.php 2018-12-18T20:16:28Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Монитори 2011-09-26T13:52:58Z 2011-09-26T13:52:58Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3A2011-09-26-13-54-26&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225&amp;Itemid=213"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/monito.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225&amp;Itemid=213"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/monito.png" border="0" /></a></p> Батерии 2011-09-26T15:01:59Z 2011-09-26T15:01:59Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2011-09-26-15-02-58&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=59&amp;Itemid=199"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/batteries.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=59&amp;Itemid=199"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/batteries.png" border="0" /></a></p> Адаптери 2011-09-26T15:12:29Z 2011-09-26T15:12:29Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3A2011-09-26-15-13-36&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=60&amp;Itemid=198"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/acadapters.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=60&amp;Itemid=198"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/acadapters.png" border="0" /></a></p> Тастатури 2011-09-26T15:18:24Z 2011-09-26T15:18:24Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3A2011-09-26-15-20-29&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=63&amp;Itemid=95"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/keyboard.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=63&amp;Itemid=95"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/keyboard.png" border="0" /></a></p> Сервис 2011-09-26T16:35:06Z 2011-09-26T16:35:06Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3A2011-09-26-16-36-06&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=226&amp;Itemid=26"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/service.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=226&amp;Itemid=26"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/service.png" border="0" /></a></p> Хард дискови 2011-09-26T15:31:45Z 2011-09-26T15:31:45Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3A2011-09-26-15-34-10&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=64&amp;Itemid=97"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/hdd.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=64&amp;Itemid=97"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/hdd.png" border="0" /></a></p> Торби 2011-09-26T15:53:30Z 2011-09-26T15:53:30Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3A2011-09-26-15-54-32&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=61&amp;Itemid=89"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/bags1.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=61&amp;Itemid=89"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/bags1.png" border="0" /></a></p> Стандови 2011-09-26T16:11:36Z 2011-09-26T16:11:36Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3A2011-09-26-16-13-13&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=71&amp;Itemid=90"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/stands1.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=71&amp;Itemid=90"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/stands1.png" border="0" /></a></p> Останати резервни делови 2011-09-26T15:41:20Z 2011-09-26T15:41:20Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3A2011-09-26-15-41-53&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=224&amp;Itemid=208"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/spare.png" border="0" /></a></p> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=224&amp;Itemid=208"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/spare.png" border="0" /></a></p>