Полначи Сите резервни делови за лаптоп: Батерии, полначи, матични плочи за лаптоп... и конечно најдобриот сервис за лаптопи во Македонија http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=category&id=60&layout=blog&Itemid=198&lang=mk Tue, 18 Dec 2018 18:52:34 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Полначи за лаптоп http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A2011-07-03-16-20-09&catid=60%3A2011-07-03-11-32-50&Itemid=198&lang=mk http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A2011-07-03-16-20-09&catid=60%3A2011-07-03-11-32-50&Itemid=198&lang=mk

Replacement charger for

Dell 7,4x5,0 19,5v4,62A

CE Certificated

Replacement charger for

Toshiba 5,5x2,5 19v3,95A

CE Certificated

Replacement charger for

LCD 5,5x2,5 12v4A

CE Certificated

Replacement charger for

Apple 9,5x3,5 24v1,875A

9,5x2,5 24v2,65A

7,7x2,5 24,5v2,65A

CE Certificated

Replacement charger for

Asus 2,3x0,7 19v2,1A

CE Certificated

Replacement charger for

HP 4,8x1,7 18,5v3,5A

CE Certificated

Replacement charger for

Acer 5,5x1,7 19v3,42A

CE Certificated

Replacement charger for

Apple 5pin

CE Certificated

Replacement charger for

HP 7,4x5,0 18,5v4,9A

CE Certificated

Replacement charger for

Toshiba 6,3x3,0 15v4A

CE Certificated

Replacement charger for

IBM/Lenovo 7,9x5,5 20v4,5A

CE Certificated

Replacement charger for

Toshiba 4pin 15v8A

CE Certificated

Replacement charger for

Acer 5,5x2,5 19v3,42A

CE Certificated

Replacement charger for

Acer/Asus 5,5x2,1 19v3,42A

CE Certificated

Replacement charger for

HP 4,8x1,7 18,5v3,5A

CE Certificated

Replacement charger for

Asus 2,3x0,7 12v2A

CE Certificated

-                                                                                                     - ]]>
info@sezalaptop.com.mk (Administrator) Полначи Sun, 03 Jul 2011 16:19:32 +0000