Инвертери Сите резервни делови за лаптоп: Батерии, полначи, матични плочи за лаптоп... и конечно најдобриот сервис за лаптопи во Македонија http://sezalaptop.com.mk/index.php 2018-12-18T19:03:39Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Категорија инвертери 2011-07-03T16:06:28Z 2011-07-03T16:06:28Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=201%3Alcd-screen-inverter-t18l07705-lf&catid=66%3A2011-07-03-15-55-52&Itemid=203&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <table style="width: 571px; height: 4283px;" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg" border="0" width="204" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg">p/n: 12-01857-05</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg" border="0" width="202" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000;">p/n: PK070005U00</span></a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg" border="0" width="200" height="134" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg">p/n: AS023172018</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg" border="0" width="197" height="132" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg">p/n: AS023172514</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg">p/n: S78-3300290-SG3</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg" border="0" width="199" height="132" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg">p/n: AS023170139</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg">p/n: 10L1395</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg" border="0" width="203" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg">p/n: 60-NCGI1000-A01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg" border="0" width="200" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg">p/n: PCA72013</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg">p/n: PK070006I20</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg">p/n: IV12130</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg">p/n: 6001989L-G</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg">p/n: PK070007U10</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg" border="0" width="206" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter </strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg">p/n: 31680000005</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg">p/n: 7312S1</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg" border="0" width="208" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg">p/n: 19.21030.M01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg" border="0" width="204" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg">p/n: 6001889L-D</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg" border="0" width="203" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg">p/n: YPWBGN034IDG</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg">p/n: AS0231720D2</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg" border="0" width="205" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><span style="color: #000000;">p/n: FL9050</span></a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg" border="0" width="205" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg">p/n: 19.21030.M46</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg" border="0" width="202" height="134" /></a> <br /></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg">p/n: PK070018110</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg" border="0" width="204" height="139" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg">p/n: 19.21085.002</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg" border="0" width="204" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg">p/n: DAC-08N012</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg">p/n: DAC-08B031</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg" border="0" width="205" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter </strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg">p/n: U13I037.01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg" border="0" width="203" height="135" /></a></p> </td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg">p/n: LJ97</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg" border="0" width="207" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg">p/n: 19.21072.101</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg" border="0" width="210" height="140" /></a></p> </td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg">p/n: J30I003.01 LF</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>-                                                                              -</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 571px; height: 4283px;" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg" border="0" width="204" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0224.jpg">p/n: 12-01857-05</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg" border="0" width="202" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000;">p/n: PK070005U00</span></a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg" border="0" width="200" height="134" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0228.jpg">p/n: AS023172018</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg" border="0" width="197" height="132" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0230.jpg">p/n: AS023172514</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0231.jpg">p/n: S78-3300290-SG3</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg" border="0" width="199" height="132" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0232.jpg">p/n: AS023170139</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0233.jpg">p/n: 10L1395</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg" border="0" width="203" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0234.jpg">p/n: 60-NCGI1000-A01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg" border="0" width="200" height="135" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0236.jpg">p/n: PCA72013</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg" border="0" width="200" height="133" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0237.jpg">p/n: PK070006I20</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0239.jpg">p/n: IV12130</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0240.jpg">p/n: 6001989L-G</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0241.jpg">p/n: PK070007U10</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg" border="0" width="206" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter </strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0242.jpg">p/n: 31680000005</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0243.jpg">p/n: 7312S1</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg" border="0" width="208" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0244.jpg">p/n: 19.21030.M01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg" border="0" width="204" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0246.jpg">p/n: 6001889L-D</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg" border="0" width="203" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0247.jpg">p/n: YPWBGN034IDG</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg" border="0" width="204" height="136" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0248.jpg">p/n: AS0231720D2</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg" border="0" width="205" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0250.jpg"><span style="color: #000000;">p/n: FL9050</span></a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg" border="0" width="205" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0251.jpg">p/n: 19.21030.M46</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg" border="0" width="202" height="134" /></a> <br /></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0253.jpg">p/n: PK070018110</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg" border="0" width="204" height="139" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0255.jpg">p/n: 19.21085.002</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg" border="0" width="204" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0256.jpg">p/n: DAC-08N012</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg" border="0" width="206" height="138" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0257.jpg">p/n: DAC-08B031</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg" border="0" width="205" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter </strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0258.jpg">p/n: U13I037.01</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg" border="0" width="203" height="135" /></a></p> </td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0259.jpg">p/n: LJ97</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg" border="0" width="207" height="137" /></a></td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0235.jpg">p/n: 19.21072.101</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg"><img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg" border="0" width="210" height="140" /></a></p> </td> <td> <p><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong>CCFL Inverter</strong></span></a></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/inverteri/DSC_0226.jpg">p/n: J30I003.01 LF</a><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>-                                                                              -</td> </tr> </tbody> </table>