Внатрешни вентилатори Сите резервни делови за лаптоп: Батерии, полначи, матични плочи за лаптоп... и конечно најдобриот сервис за лаптопи во Македонија http://sezalaptop.com.mk/index.php 2018-12-18T20:00:51Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Кулери за лаптоп 2012-05-04T22:48:52Z 2012-05-04T22:48:52Z http://sezalaptop.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3A2012-05-04-22-50-58&catid=75%3A2012-05-04-22-48-22&Itemid=215&lang=mk Administrator info@sezalaptop.com.mk <table style="width: 534px; height: 1366px;" border="1" frame="border"> <tbody> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg" border="0" width="111" height="75" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FZ               </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg">DC 5v 0,29A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg" border="0" width="112" height="75" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: 6753S                  </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg">DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model:P200-205             </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a>DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg" border="0" width="111" height="74" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model:EPC 701       </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg">       DC 5v 0,30A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200/205/210/215</strong></span></a></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg">DC 5v 0,27A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: AC 3020/5020/5040</strong></span></a></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>  </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg">DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg" border="0" width="111" height="72" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model:N610/620           </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg">DC 5v 0,18A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg" border="0" width="111" height="70" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN </strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Model: NB205              </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg">    DC 5v 0,3A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg" border="0" width="111" height="72" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: CQ62/G62/A300D</strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg">       </a></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg">   DC 5v 0,3A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg" border="0" width="111" height="76" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F5S6-CW              </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg">DC 5v 0,4A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(1).jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (1).jpg" border="0" alt="alt" width="111" height="75" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(1).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A100                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,24A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(10).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (10).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(10).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L500D                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,2A</strong></span> </span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(11).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (11).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(11).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-SR13        </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(12).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (12).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(12).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: SL300                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,2A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(13).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (13).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="70" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(13).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L650                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,50A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(14).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (14).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(14).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T40                     </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,3A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(15).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (15).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(15).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: M50                    </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(16).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (16).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(16).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-NW             </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,3A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(17).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (17).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(17).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A135                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,4A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(18).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (18).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(18).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A8(3pin)          </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,36A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(19).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (19).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(19).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: C660                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(2).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (2).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="73" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(2).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: P200                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(20).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (20).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(20).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T60                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,25A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(21).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (21).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(21).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: NB100              </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td>  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (22).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></td> <td> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: NB300              </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(23).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (23).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(23).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A660                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(24).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (24).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="73" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(24).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FZ            </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,29A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(25).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (25).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(25).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: X50                    </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(26).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (26).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(26).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FE600       </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,13A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(27).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (27).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(27).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,27A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(28).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (28).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(28).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T130                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(29).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (29).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(29).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: X42                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(3).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (3).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(3).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F80                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,26A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(30).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (30).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(30).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A7D                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,36A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(31).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (31).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(31).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(4).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (4).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(4).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A60                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,43A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(5).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (5).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(5).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T61                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,25A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(6).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (6).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(6).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FW            </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,27A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(7).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (7).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(7).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F6                       </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(8).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (8).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(8).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L3 L35                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 1W</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(9).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (9).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(9).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L645                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 534px; height: 1366px;" border="1" frame="border"> <tbody> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg" border="0" width="111" height="75" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FZ               </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0223.jpg">DC 5v 0,29A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg" border="0" width="112" height="75" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: 6753S                  </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0224.jpg">DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0227.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model:P200-205             </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a>DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg" border="0" width="111" height="74" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model:EPC 701       </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0228.jpg">       DC 5v 0,30A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200/205/210/215</strong></span></a></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0230.jpg">DC 5v 0,27A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg" border="0" width="111" height="73" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: AC 3020/5020/5040</strong></span></a></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>  </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0231.jpg">DC 5v 0,5A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg" border="0" width="111" height="72" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model:N610/620           </strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0232.jpg">DC 5v 0,18A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg" border="0" width="111" height="70" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN </strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Model: NB205              </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0233.jpg">    DC 5v 0,3A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg" border="0" width="111" height="72" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg"><span style="font-size: medium; color: #000000; text-decoration: underline;"><strong> Model: CQ62/G62/A300D</strong></span></a></span><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg">       </a></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0235.jpg">   DC 5v 0,3A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg" border="0" width="111" height="76" /></a></td> <td> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span></a><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F5S6-CW              </strong></span></a></span><span style="color: #000000; font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/DSC_0236.jpg">DC 5v 0,4A</a></span><br /></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(1).jpg"> <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (1).jpg" border="0" alt="alt" width="111" height="75" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(1).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A100                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,24A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(10).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (10).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(10).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L500D                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,2A</strong></span> </span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(11).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (11).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(11).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-SR13        </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(12).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (12).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(12).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: SL300                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,2A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(13).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (13).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="70" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(13).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L650                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,50A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(14).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (14).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(14).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T40                     </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,3A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(15).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (15).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(15).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: M50                    </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(16).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (16).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(16).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-NW             </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,3A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(17).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (17).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(17).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A135                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,4A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(18).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (18).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(18).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A8(3pin)          </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,36A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(19).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (19).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(19).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: C660                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(2).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (2).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="73" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(2).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: P200                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(20).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (20).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(20).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T60                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,25A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(21).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (21).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(21).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: NB100              </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td>  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (22).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></td> <td> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: NB300              </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,15A</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(23).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (23).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(23).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A660                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(24).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (24).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="73" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(24).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FZ            </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,29A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(25).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (25).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(25).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: X50                    </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(26).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (26).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(26).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FE600       </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,13A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(27).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (27).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(27).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200                </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,27A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(28).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (28).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(28).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T130                 </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(29).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (29).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(29).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: X42                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,40A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(3).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (3).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(3).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F80                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,26A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(30).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (30).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(30).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A7D                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,36A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(31).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (31).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(31).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A200                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(4).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (4).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(4).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: A60                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,43A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(5).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (5).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(5).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: T61                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,25A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(6).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (6).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(6).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: VGN-FW            </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,27A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(7).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (7).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(7).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: F6                       </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(8).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (8).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="72" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(8).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L3 L35                  </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 1W</strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(9).jpg">  <img src="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo (9).jpg" border="0" alt="alt" width="107" height="71" /></a></td> <td><a href="http://sezalaptop.com.mk/images/stories/FAN/novo%20(9).jpg"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>Cpu FAN</strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong> Model: L645                   </strong></span><span style="color: #000000; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong>DC 5v 0,5A</strong></span></span></a></td> </tr> </tbody> </table>